Träning

Nu är det dags för årets träning att dra igång. Varje tisdag kl 18.00 med start den 30e april. Detta datum kommer även ett styrelsemöte att hållas.