Rikstävlingen på hemortens banor

Nu på lördag den 16e maj så skjuter vi rikstävlingen på hemortens banor.
Samling på skjutbanan kl. 10:00.