Träningarna med luftpistol inställda

Pga. det rådande läget så väljer vi att ställa in träningarna för luftpistol tills vidare.