Fält

Fältskjutning är skjutning på korta tider mot i terrängen, på varierande sätt, anordnade mål. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan stationerna sker i regel till fots.