Magnum

Magnumfältskjutning är precisionsskjutning mot fältskyttemål i terräng med grovkalibriga vapen. Precisionsmomentet– antal poäng i ringade figurer – tillmäts inom magnumfältskyttet mycket stor betydelse. Antalet poäng skall i en väl avvägd bana vara den faktor som avgör placeringarna inom varje vapengrupp.

Magnumprecision är skjutning på bana med grovkalibriga vapen mot pistoltavla på 50 m avstånd.