Militär snabbmatch

Militär snabbmatch är skjutning på bana, på varierande tider mot snabbpistoltavla på 25 m avstånd.