Klubbmästerskap

2019 arrangeras klubbmästerskap i:

Fält skjuts på nedan angiven skjutbana
  • A o R Älvenäs  lördagen 13 april
  • C o B Sunne  onsdagen 1 maj

Luftpistol: tisdagen 19 mars i lufthallen, Älvstrandsskolan   kl.18.00

  • 60 skott herr, 40 skott dam.

Militär snabbmatch: 2 juni på skjutbanan Vågbacken, i samband med inbjudningstävling.

  • C, B, A och R

PPC (KM skjuts i R 1500 o P1500)

  • Skjuts i samband med Cup-match i Karlstad

Datum meddelas senare

  • Holger Johansson
  • Precision C 10/8