Styrelsen

Ordförande:   Gunnar Björk

V.ordförande: Roger Persson

Sekreterare:   Stefan Hög   e-mail: sekreterare.hupk@gmail.com

Kassör:          Kristina Everbrink     e-mail: hupk.kassor@gmail.com

Suppleanter:  Andreas Frank, Pjotr van Willegen

Banchef:        Erik Everbrink (säkerhetsansvarig)

Valberedning: Johan Nilsson, Jan Eriksson, suppl. Fredrik Gullberg

Revisorer:      Bo Johansson, Marjan Koning, suppl. Mikael Hamnestrand

 

PPC-adm:      e-mail: hupk.ppc@gmail.com