Styrelsen

Ordförande:   Gunnar Björk

V.ordförande: Stefan Hög

Sekreterare:   Roland Pettersson    e-mail: sekreterare.hupk@gmail.com

Kassör:          Kristina Everbrink      e-mail: hupk.kassor@gmail.com

Suppleanter:  Anders Eriksson, Pjotr van Willegen

Banchef:        Erik Berg (säkerhetsansvarig)

Valberedning: Johan Nilsson, Kent Persson, suppl. Leo Jansson

Revisorer:      Bo o Eva Johansson, suppl. Thomas Alm

 

PPC-adm:      e-mail: hupk.ppc@gmail.com